První ročník Rytířského turnaje základních škol v hokejbale se uskutečnil ve čtvrtek 18.5. na hokejbalovém hřišti v Kyjově.

Pro děti byl připraven hokejbalový tunaj formátu 3+0 na jednu třetinu hřiště. Hrálo se na malé branky bez brankáře se třemi hráči na každé straně. Jako doprovodný program byly pro děti připraveny dovednostní soutěže. Zatímco na jedné straně probíhaly nádherné souboje týmů, doprovázené obrovskou podporou jejich spolužáků, na straně druhé děti soutěžily a bavily se při společném tanci a cvičení. Atmosféra Rytířského turnaje byla výborná. Vítězem turnaje byli nakonec všichni, kteří se jej zúčastnili. Všem zúčastněným školám děkujeme a těšíme se na další shledání. Turnaj byl uspořádán ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kyjově, kterým tímto děkuji.

Konečné pořadí turnaje:

ZŠ Sobůlky

ZŠ Komenského červený tým

ZŠ Komenského žlutý tým

ZŠ Komenského zelený tým

ZŠ Komenského modrý tým

Fotografie Rytířského turnaje